Těžší goniometrické rovnice: řešené příklady


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\mathrm{tg}\;x \cdot \mathrm{cotg}\;x=0\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\sin x+\cos 2x=2\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(2\sin^2 x+3\cos x=0\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 1 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\sin x \cdot \cos x=1\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\sin^4x-\cos^4x=\dfrac12\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\sqrt 3\; \mathrm{tg}\;x=2\sin x\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\sin x + \cos x=0\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(2\sin^2 (x)+\sin^2(2x)=2\)


Zpět na video