Sudost a lichost: řešené příklady


Sudost a lichost funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Určete, jestli je funkce sudá nebo lichá:

1) \(f:y=0\)
2) \(g:y=5\)
3) \(h: y= \dfrac 1x\)
4) \(i:y=|x|\)


Sudost a lichost funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Určete, jestli je funkce sudá nebo lichá:

1) \(f:y=\dfrac{4}{x^2-1}\)
2) \(g:y=\dfrac{x}{x^2+1}\)
3) \(h: y=\dfrac{|x|}{x^2+3}\)


Dokreslení grafu podle souměrnosti

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Dokreslete graf funkce (vizte obrázky ve videu) tak, aby byla funkce:

a) sudá

b) lichá


Sudost a lichost funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Určete, jestli je funkce sudá nebo lichá:

1) \(f:y=\left(\dfrac12\right)^x\)
2) \(g:y=x^2-3\)
3) \(h: y=\dfrac38(a^x+a^{-x})\)


Sudost a lichost z předpisu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Aniž byste určovali předpis \(-f(x)\) a \(f(-x)\), rozhodněte o sudosti a lichosti funkcí:

1) \(f:y=\dfrac{2-|x|}{x-2}\)

2) \(f(x)=\dfrac{1}{x^3-1}\)


Sudost a lichost na základě vlastnosti obecných funkcí

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Určete sudost a lichost funkce \(A(x)\) na základě sudosti (respektive lichosti) funkcí \(f(x)\) a \(g(x)\):

\(A(x)=f(x)+g(x)\)


Sudost a lichost na základě vlastnosti obecných funkcí

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Určete sudost a lichost funkce \(A(x)\) na základě sudosti (respektive lichosti) funkcí \(f(x)\) a \(g(x)\):

\(A(x)=f(x)\cdot g(x)\)


Zpět na video