Kvadratická funkce: řešené příklady


Předpisu funkce z vlastnosti

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 8 min

Určete kvadratickou funkci \(f\) která klesá na intervalu \((- \infty ; 2 \rangle\), roste na intervalu \(\langle 2; + \infty)\), prochází počátkem a hodnota minima je \(-8\).


Předpis funkce z bodů

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Určete předpis kvadratické funkce, která prochází body \(A=[0;6];B=[2;-10];C=[-2;6]\).


Předpis podle vrcholu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Určete všechny kvadratické funkce, které mají:

a) maximum v bodě \([-3;5]\)

b) minimum v bodě \([2;3]\)


Obor hodnot

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Je daná funkce \(f\) s předpisem \(y=(x-1)^2-3\) a definičním oborem \(D_f= \langle-1;4\rangle\). Zapište obor hodnot funkce \(f\).


Zpět na video