Výpočet lokálních extrémů: řešené příklady


Lokální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Najděte lokální extrémy funkce:

\(f(x;y)=x^3+4xy+y^2\)


Lokální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 11 min

Najděte lokální extrémy funkce:

\(f(x;y)=24xy-2xy^2-2x^2y\)


Lokální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 13 min

Najděte lokální extrémy funkce:

\(f(x;y)=e^{x^2-y}\cdot (5-2x+y)\)


Lokální extrém funkce dvou proměnných

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 7 min

Vypočítejte lokální extrémy následující funkce dvou proměnných:

\(f(x;y)=18xy-x^3-y^3\)


Lokální maxima a minima

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Určete lokální extrémy (maxima a minima) následující funkce ddvou proměnných na celém jejím definičním oboru:

\(f(x;y)=2x^3+9xy^2+15x^2+27y^2\) 


Lokální maxima a minima

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 8 min

Určete lokální extrémy (maxima a minima) následující funkce ddvou proměnných na celém jejím definičním oboru:

\(f(x;y)=\ln (x^2-y)+y-2\) 


Zpět na video