Vázané extrémy speciální typ: řešené příklady


Speciální vázební podmínka

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

Nalezněte lokální vázané extrémy následující funkce dvou proměnných:

\(f(x;y)=2x^2+y^2\)

při vazebné podmínce \(x^2-y-1=0\)


Speciální vázební podmínka

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 7 min

Nalezněte lokální vázané extrémy následující funkce dvou proměnných:

\(f(x;y)=e^{2x^3-9xy+3y}\)

při vazebné podmínce \(x-y=1\)


Speciální vázební podmínka

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Nalezněte lokální vázané extrémy následující funkce dvou proměnných:

\(f(x;y)=\dfrac13x^3-y^2+2y+1\)

při vazebné podmínce \(x+y-1=0\)


Speciální vázební podmínka

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 10 min

Nalezněte lokální extrémy následující funkce dvou proměnných:

\(f(x;y)=\dfrac1{x^2}+\dfrac1{y^2}\)

s vazebnou podmínkou \(\dfrac1x+\dfrac1y-\dfrac14=0\)


Zpět na video