Přístup po přímce: řešené příklady


Limita funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{(x;y)\rightarrow(1;2)}\dfrac{(x-1)^2-(y-2)^2}{(x-1)^2+(y-2)^2}\)


Limita funkce dvou proměnných

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte následující limitu funkce dvou proměnných:

\(\displaystyle \lim_{(x;y)\rightarrow(2;3)}\frac{y-3}{x+y-5}\)


Limita funkce dvou proměnných

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Vypočítejte následující limitu funkce dvou proměnných:

\(\displaystyle \lim_{(x;y)\rightarrow(-2;-1)}\frac{x+y+3}{3x-2y+4}\)


Limity funkce dvou proměnných

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Vypočítejte následující limitu funkce dvou proměnných:

a) \(\displaystyle \lim_{(x;y)\rightarrow(0;0)}\frac{x}{x+y}\)

b) \(\displaystyle \lim_{(x;y)\rightarrow(0;0)}\frac{x-y}{x+y}\)


Zpět na video