Všechna pravidla dohromady: řešené příklady


Derivace součinu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Zderivujte:

\(f(x)=x \cdot 5^{-x}\)


Derivace součinu

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Zderivujte:

\(f(x)=(2x-3)\cdot \sqrt{x^2-1}\)


Složitější derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Zderivujde:

\(f(x)=x^2 \cdot \mathrm{arccos}\sqrt[3]{1-x^2}\)


Složitější derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Zderivujde:

\(f(x)=\dfrac{\mathrm{arctg} x+1}{\sqrt{x^2+1}}\)


Složitější derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Určete \(f'(x_0)\), kde:

\(f(x)=x^2 \ln x+\\(x-1) \mathrm{arccos}\sqrt{\dfrac x{x+1}};x_0=1\)


Složitější derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Zderivujte:

\(f(x)=(x^3-2x^2+3x-6) \cdot \\e^{x^2-4x+3}\)


Zpět na video