Úhel protnutí: řešené příklady


Úhel protnutí os

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Určete, pod jakým úhlem (úhly) protíná funkce \(f(x)\) s osu \(x\)?

\(f(x)=\sin x\)


Úhel protnutí os

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Určete, pod jakým úhlem (úhly) protíná funkce \(f(x)\) s osu \(x\)?

\(f(x)=x^3-x\)


Úhel protnutí os

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Určete, pod jakým úhlem (úhly) protíná funkce \(f(x)\) s osu \(x\)?

\(f(x)=5+4x-x^2\)


Úhel tečny a osy

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Ve kterém bodě (bodech) svírá tečna grafu funkce \(f(x)\) s osou \(x\) úhel \(135^\circ\)?

\(f(x)=\dfrac{2x-1}{x-1}\)


Úhel funkce a přímky

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Určete úhel (úhly), pod kterým protíná funkce \(f(x)\) přímku \(y=\dfrac12\):

\(f(x)=\sin x\)


Úhel protnutí os

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Ve kterém bodě (bodech) svírá tečna grafu funkce \(f(x)\) s osou \(x\) úhel \(45^\circ\)?

\(f(x)=\sin x + \cos x\)


Úhel tečny a osy

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Ve kterém bodě (bodech) svírá tečna grafu funkce \(f(x)\) s osou \(x\) úhel \(45^\circ\)?

\(f(x)=\dfrac{a}{x^n}, n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)


Úhel mezi funkcemi

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Určete, pod jakým úhlem se protínají funkce \(y=\dfrac1x, y= \sqrt x\).


Úhel mezi funkcemi

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

Určete, pod jakým úhlem se protínají funkce \(y=e^x, y= e^{2x}\).


Zpět na video