Limity s přepisem na L'Hospitala: řešené příklady


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \underset{x\rightarrow0^+}{\lim}\left(e^x+x\right)^\frac1x\)


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Spočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow0^+}\left(\frac1x-\frac1{\sin x}\right)\)


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Spočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow0^+}x\ln x\)


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Spočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac1x\right)^x\)


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 12 min

Spočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow0^+}\left(\mathrm{cotg}x-\frac1x\right)\)


Limita s přepisem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 12 min

Spočítejte limitu:

\(\displaystyle \lim_{x\rightarrow0^+}\left(\frac1x\right)^{\cos x-1}\)


Zpět na video