Poměry: řešené příklady


Zvětšení a zmenšení čísla

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

Máme dvě čísla \(a=\dfrac{12}{5}\), \(b=1,5\). O kolik je číslo \(a\) větší než číslo \(b\)? Kolikrát je číslo \(a\) větší než číslo \(b\)?


Zvětšení obsahu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Kolikrát je větší obsah obdelníka o stranách 4a, 5a oproti obsahu čtverce o straně 4a?


Zvětšení objemu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Kolikrát je větší objem kvádru o stranách 2a, 3a, 5a oproti objemu krychle o straně 2a?


Změna stran čtverce

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

Určete, kolikrát se zvětší obsah čtverce, pokud jeho stranu zvětšíme o 50%? Kolikrát se zmenší, pokud stranu zmenšíme o 50%?


Zpět na video