Dělení desetinných čísel navzájem: řešené příklady


Stříhání stužek

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Kolik stužek délky 0,25m můžeme nastříhat ze stuhy 4,5m dlouhé?


Dělení a zkouška

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 15 min

Dělte a proveďte zkoušku:

a) 16,8 : 0,7

b) 7,135 : 0,5

c) 8,91 : 0,0198


Buk a kyslík

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Stoletý buk vyprodukuje za jednu hodinu asi 1,7kg kyslíku. Kolik takových buků stačí za hodinu zásobit kyslíkem 34 žáků, jestliže každý žák za hodinu spotřebuje asi 0,7kg kyslíku?


Zaokrouhlení a zkouška

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 17 min

Dělte na dvě desetinná místa a proveďte zkoušku:

a) 42,8 : 8

b) 35,8 : 0,371


Distributivní zákon

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 7 min

Vypočítejte a prorovnejte výsledky:

a) (0,32 + 0,96) : 6,4

b) 0,32 : 6,4 + 0,96 : 6,4


Zpět na video