(Starší) 6. třída - Desetinná čísla
-%

(Starší) 6. třída - Desetinná čísla

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (15)

Zdarma: 15 videí 2 hodin 20 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 10 video příkladů
1 hodin 42 minut 15 testů

V tomto tématu začneme řešit desetinná čísla, nejdříve jakým způsobem je zaokrouhlujeme. Pak přejdeme k operacím s desetinnými čísly, jako je sčítání, očítání, násobení desetin a poté samozřejmě i násobení a dělení desetinných čísel navzájem. Samozřejmě nezapomene ukázat, jak tyto znalosti využít v praxi.


Úvod o desetinných číslech

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení a dělení desetinných čísel