6. třída
-%

6. třída

Zdarma: 15 úvodních videí 2 hodin 20 minut

Premium: 10 video příkladů
1 hodin 42 minut 15 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (15)

V tomto tématu začneme řešit desetinná čísla a operace s nimi :)


Úvod o desetinných číslech

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení a dělení desetinných čísel