6. třída - Dělitelnost
-%

6. třída - Dělitelnost

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (22)

Zdarma: 21 videí 3 hodin 50 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 14 video příkladů
1 hodin 18 minut 22 testů

V tomto tématu budeme hovořit o základním pojmech v dělitelnosti. Nejprve si řekneme něco o děliteli a násobku a poté přejdeme k pravidlům dělitelnosti. Projdeme si například dělitelnost dvěma, dělitelnost třemi, dělitelnost čtyřmi, dělitelnost pěti, dělitelnost osmi, dělitelnost devíti, dělitelnost deseti nebo dělitelnost stem, stejně jako pojem sudého a lichého čísla. Poté přejdeme k tomu, co je a jak se počítá největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.


Předpoklady z jiných témat

Dělitel a násobek

Základní pravidla dělitelnosti

Další pravidla dělitelnosti

Prvočíselný rozklad

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek