Řešené příklady

Graf závislostí veličin

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 12 min

Pomocí časové závislosti \(g(t)\) kabiny výtahu nakreslete grafy závislostí velikosti rychlosti \(v(t)\) a velikosti zrychlení \(a(t)\) kabiny.


Vzlet letadla z ranveje

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Letadlo vzlétá z ranveje se zrychlením \(\overrightarrow{a}=3,2\overrightarrow{v}\) (\(m/s^2\)) po dobu \(32s\). Jak dlouhou vzdálenost od počátku urazilo?


Testy splněno na -%

Vektor zrychlení

splněno - %

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

  • Výchozí pozice -%
  • Určení vektoru -%
  • Vektor udává -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (2 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Jan Blahut


Obtížnost: VŠ