Pokročilá kinematika
-%

Pokročilá kinematika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (11)

Zdarma: 11 videí 2 hodin 6 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 13 video příkladů
1 hodin 48 minut 11 testů

V tomto tématu se podíváme na kinematiku z ještě širšího pohledu. Nezůstaneme jen u speciálních případů pohybu, ale ukážeme si, jakým způsobem se vyšetřují obecné pohyby a jak se na kinematiku pohlíží v pokročilejších fázích fyziky.


Vektorové veličiny

Vztahy mezi obvodovými a úhlovými veličinami