Kmitání a vlnění
-%

Kmitání a vlnění

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (21)

Zdarma: 21 videí 3 hodin 0 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 6 video příkladů
0 hodin 40 minut 21 testů

V tomto tématu si vysvělíme procesy kmitání a vlnění. Začneme tím, že si povíme o kinematice harmonického pohybu, tedy budeme hovořit o kmitání a rovnici kmitání.


Předpoklady z jiných témat

Kinematika harmonického pohybu

Kmity na pružině

Matematické kyvadlo

Fyzické kyvadlo

U trubice a hmotná pružina