Kmitání a vlnění
-%

Kmitání a vlnění

Zdarma: 8 úvodních videí 1 hodin 6 minut 0 článků

Premium: 2 video příkladů
0 hodin 11 minut 8 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (8)

V tomto tématu si vysvělíme procesy kmitání a vlnění. Začneme tím, že si povíme o kinematice harmonického pohybu, tedy budeme hovořit o kmitání a rovnici kmitání.


Předpoklady z jiných témat

Kinematika harmonického pohybu