Gravitace
-%

Gravitace

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (1)

Zdarma: 33 videí 6 hodin 58 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 56 video příkladů
8 hodin 15 minut 1 testů

V tomto tématu se budeme věnovat silám, které denně ovlivňují náš život. Povíme si něco o gravitaci, naučíme se rozlišovat gravitační a tíhovou sílu, naučíme se popisovat gravitační pole, zjistíme, jakou práci gravitační síly vykonávají a možná se dostaneme až do teorie relativity.


Newtonův gravitační zákon

Intenzita gravitačního pole

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli

Potenciální energie gravitačního pole