Zákon zachování hybnosti: řešená cvičení


Brambory ve vagónu

Střední škola • 3 min

Na kolejích stový vagón s bramborami a je v klidu. Do tohoto vagónu narazí stejný vagón (vizte obrázek ve videu) o dané hmotnosti pohybující se danou rychlostí. Vagóny se spojí a celá soustava se pohybuje novou rychlostí. Určete hmotnost brambor ve vagónu.

Exploze tělesa na kousky

Střední škola • 4 min

Máme těleso, které je na počátku v klidu a to těleso expoloduje, a tou explozí se rozdělí na tři části. Dvě časti mají hmotnost \(m\) a zbylá má hmotnost \(3m\). Dvě části mají stejnou rychlost (vizte obrázek ve videu). Jaká bude rychlost toho třetího kusu?

Náraz dvou vagónů

Střední škola • 6 min

Na kolejích stojí zabržděný vagón o dané hmotnosti (vizte obrázek ve videu) a do něj narazí menší vagón o dané rychlosti. Vagóny se spojí a pokračují jinou rychlostí a po nějaké dráze se zastaví. Vypočítejte danou dráhu.

Míč vyhozený z vozíku

Střední škola • 3 min

Máme vozík, který má danou hmostnost a na něm je míč (vizte obrázek ve videu). Míč jsme vyhodili z vozíku. Jakou ryhclostí se ten vozík s míčem pohyboval před tím, než jsme ho vyhodili?

Zpět na video