Newtonovy zákony: řešené příklady


Zrychlení těles a síla napnutí

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Dvě tělesa o hmotnostech \(m_1=1kg\) a \(m_2=2kg\) položená na dokonale hladké rovině jsou spojena nehmotným a neroztažitelným lankem. Na těleso \(m_1\) působí vodorovná síla \(F=10N\). Určete zrychlení těles a sílu \(T\), která napíná lanko.


Zastavení automobilu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Automobil při rychlosti \(36km/h\) zastaví na dráze \(7m\). Na jaké dráze zastaví při rychlosti \(72km/h\), když se brzdná síle nezmění?


Zrychlení těles a síla napnutí

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Dvě tělesa o hmotnostech \(m_1\) a \(m_2\) položená na dokonale hladké rovině jsou spojena nehmotným a neroztažitelným lankem hmotnosti \(m\). Na těleso \(m_1\) působí vodorovná síla \(F\). Určete zrychlení těles a síly, které napínají lanko.


Člun s vypnutým motorem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Člun o hmotnosti \(1000kg\) se pohybuje počáteční rychlostí \(90km/h\). Posádka vypne motor. Velikost brzdné síly se řídí rovnicí \(F=70v\) (v jednotkách SI). Za jakou dobu klesne rychlost na \(45km/h\)?


Zpět na video