Anorganické názvosloví
-%

Anorganické názvosloví

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (33)

Zdarma: 33 videí 3 hodin 52 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 43 video příkladů
5 hodin 9 minut 33 testů

Chemické názvosloví je univerzálním "jazykem chemiků", umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Za nejdůmyslnější a nejdokonalejší chemické názvosloví na světě je považováno právě české chemické názvosloví.


Úvod

Sloučeniny kyslíku

Sloučeniny vodíku

Kyseliny

Substituční deriváty kyselin

Funkční deriváty kyselin