Podstatná jména
-%

Podstatná jména

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (27)

Zdarma: 26 videí 4 hodin 46 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 27 testů

Podstatná jména jsou prvním ohebným slovním druhem českého jazyka. Kromě osob, zvířat a věcí vyjadřují názvy i vlastností, činností, dějů, pocitů, vztahů, vědních oborů nebo školních předmětů. V tomto kurzu se naučíte určovat mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor), rozdělovat a skloňovat podstatná jména a v neposlední řadě si ukážeme zvláštní situace a výjimky, se kterými se můžeme v běžném životě setkat.


Mluvnické kategorie podstatných jmen

Druhy podstatných jmen

Skloňování domácích podstatných jmen

Skloňování přejatých obecných podstatných jmen

Skloňování vlastních podstatných jmen

Skloňování zeměpisných jmen