Logaritmické nerovnice: řešené příklady


Logaritmické nerovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Vyřešte následující logaritmickou nerovnici v oboru reálných čísel:

\(\log_5^2x+\log_5x-6\leq0\)


Logaritmická nerovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Vyřešte následující logaritmickou nerovnici v oboru reálných čísel:

\(\log_4(x-2)<0\)


Logaritmická nerovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Vyřešte následující logaritmickou nerovnici v oboru reálných čísel:

\(\log_{1,5}(5-x)\geq 2\)


Logaritmické nerovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující logaritmickou nerovnici v oboru reálných čísel:

\(\dfrac{\log x + 1}{\log x -2} \geq 0\)


Zpět na video