Úvod do lomených výrazů: řešená cvičení


Určení podmínek lomeného výrazu

Základní škola • 2 min

Určete všechny hodnoty \(c \in \mathbb{R}\), pro které má smysl výraz:

\(\dfrac{c-2}{3c}:\dfrac{c+1}{6}\)

Určení podmínek lomeného výrazu

Základní škola • 1 min

Určete podmínky následujícícho výrazu:

\(\dfrac8{9x^3y^2}\)

Určení podmínek lomeného výrazu

Základní škola • 2 min

Určete podmínky následujícícho výrazu:

\(\dfrac{9x+41y}{4x^2-9y^2}\)

Určení podmínek lomeného výrazu

Základní škola • 3 min

Určete podmínky následujícícho výrazu:

\(\dfrac{3x+5y}{x^2+6xy+9y^2}\)

Zpět na video