9. třída - Goniometrické funkce
-%

9. třída - Goniometrické funkce

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (24)

Zdarma: 24 videí 3 hodin 42 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 24 testů

V tomto tématu si probereme velmi důležité téma, kterým jsou goniometrické funkce. Goniometrické funkce tvoří velkou část matematiky a pomohou nám v budoucích tématech, jako například Komplexní čísla a nebo transformace do polárních souřadnic. Zmínime si základní motivaci těchto funkcí, kteoru je poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku, konkrétne poměr přepony, odvěsny přihlé a odvěsny protilehlé. Začneme funkcí sinus a poté přejdeme k výpočtu konkrétních hodnot pro goniometrické funkce na kalkulačce. Pak budeme pokračovat stejným stylem s funkcí kosinus a tangens. A téma zakončím počítám neznámých stran a úhlů v trojúhelníku a hlavně využití této metody v praxi, například při výpočtu výšky stromu, délky lanové dráhy, náklonu žebříku a nebo výpočtu sklonu a délky tělesové úhlopříčky v kvádru.


Úvod a sinus jako poměr

Kalkulačka a goniometrické funkce

Sinus, jeho hodnoty a graf

Kosinus, jeho hodnoty a graf

Tangens, jeho hodnoty a graf

Výpočty v trojúhelníku

Goniometrické funkce v praxi