7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
-%

7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Zdarma: 4 úvodních videí 0 hodin 37 minut 0 článků

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 0 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (0)

V tomto tématu si probereme poměr a přímou a nepřímou úměrnost. Začneme nejprve právě se základním pojmem a to je poměr. Naučíme se počítat s poměry a představíme si krácení poměru, rozšiřování poměru, převrácený poměr a nebo například rovnost poměrů.


Poměr a výpočty s ním

Doplnění o poměru