7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
-%

7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (6)

Zdarma: 6 videí 1 hodin 6 minut 0 článků 1 interakce

Premium: 2 video příkladů
0 hodin 5 minut 6 testů

V tomto tématu si probereme poměr a přímou a nepřímou úměrnost. Začneme nejprve právě se základním pojmem a to je poměr. Naučíme se počítat s poměry a představíme si krácení poměru, rozšiřování poměru, převrácený poměr a nebo například rovnost poměrů.


Poměr a výpočty s ním

Doplnění o poměru