Práce a energie
-%

Práce a energie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (14)

Zdarma: 14 videí 2 hodin 24 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 51 minut 14 testů

V tomto tématu se pustíme nejprve do práce, kterou mohou různé objekty vykonávat. Poté na energii, která s prací úzce souvisí, stejně jako zákon o zachování energie. Vše zakončíme zaměřením se na výkon a příklady s ním související.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a práce

Energie

Zákon zachování energie

Výkon