Práce a energie

Práce a energie

-%

Video 14 Videí Hodin 3 Hodin
Interaktivní 0 Interakcí a VR

Premium | Video + 8 placených videí
Test 14 testů

V tomto tématu se pustíme nejprve do práce, kterou mohou různé objekty vykonávat. Poté na energii, která s prací úzce souvisí, stejně jako zákon o zachování energie. Vše zakončíme zaměřením se na výkon a příklady s ním související.

Vaše úspěšnost
0 Nesplněno
0 Splněno
14 Neprovedeno

Úvod a práce

Odhadovaná doba studia: 59 minut

Progres sekce:

-%

Každá síla může konat práci. V úvodu tohoto tématu si vysvětlíme, jakou má veličina práce roli v rámci dynamiky a ukážeme si výpočet práce na konkrétních řešených příkladech.

Energie

Odhadovaná doba studia: 1 h 8 minut

Progres sekce:

-%

V této sekci si vysvětlíme, jak souvisí práce s energií, řekneme si, co to vlastně energie je a vypočítáme si další sadu řešených příkladů, na kterých si tyto souvislosti ukážeme.

Zákon zachování energie

Odhadovaná doba studia: 52 minut

Progres sekce:

-%

Vedle Newtonových zákonů a zákona zachování hybnosti je dalším důležitým zákonem v rámci dynamiky zákon zachování energie, na který se rámci této sekce podrobněji podíváme.

Výkon

Odhadovaná doba studia: 43 minut

Progres sekce:

-%

Poslední základní veličinou, na kterou se v tomto tématu podíváme, bude výkon. Vysvětlíme si, co nám tato veličina říká a na konkrétních příkladech si ukážeme jeho využití.