Pohyb tuhého tělesa
-%

Pohyb tuhého tělesa

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (18)

Zdarma: 18 videí 2 hodin 36 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 49 minut 18 testů

V tomto tématu začneme momentem síly. Poté budeme rozebírat hmotný střed, tedy například těžiště nějakých rovinných obrazců. Poté přejdeme na rovnovážnou polohu a energii tuhého tělesa. Vše zakončíme pohybovou rovnicí otáčivého pohybu.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a moment síly

Hmotný střed a těžiště

Rovnovážná poloha

Energie tuhého tělesa

Otáčivý pohyb