Pohyb tuhého tělesa
-%

Pohyb tuhého tělesa

Zdarma: 18 úvodních videí 2 hodin 36 minut

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 49 minut 18 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (18)

V tomto tématu si probereme mimo jiné moment síly, řekneme si něco o hmotném středu a o výpočtu těžiště objektů.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a moment síly

Hmotný střed a těžiště

Rovnovážná poloha

Energie tuhého tělesa

Otáčivý pohyb