Hydromechanika
-%

Hydromechanika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (14)

Zdarma: 12 videí 2 hodin 16 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 6 video příkladů
0 hodin 54 minut 14 testů

V tomto tématu budeme řešit Hydromechaniku. Začneme tím, že si představíme Pascalův zákon a hydrostatický tlak. Po několika příkladech přejdeme na Archimédův zákon a příklady s ním. Vše zakončíme rovnicí kontinuity a Bernoullioho rovnicí.


Úvod a Pascalův zákon

Hydrostatický tlak

Archimédův zákon

Rovnice kontinuity