Fyzikální chemie
-%

Fyzikální chemie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (6)

Zdarma: 13 videí 1 hodin 43 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 9 video příkladů
1 hodin 7 minut 6 testů

Fyzikální chemie je obor, který využívá poznatků fyziky a chemie k popisu nejběžnějších makroskopických jevů na molekulární úrovni. Ať už jde o vysvětlení jednoduchých otázek jako například: "Proč taje led?" nebo "Které látky a proč zrovna ony vedou proud?" tak i složitějších nejasností jako: "Kdy začíná a kdy končí chemická reakce?", fyzikální chemie nám vždy dá odpověď.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do termodynamiky

Stavová rovnice ideálního plynu