Analytická chemie
-%

Analytická chemie

Zdarma: 11 úvodních videí 1 hodin 29 minut 0 článků

Premium: 10 video příkladů
1 hodin 13 minut 11 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (11)

Analytická chemie je odvětví chemie, které se oproti ostatním oborům chemie nezabývá strukturami, názvy ani mechanismy reakcí, ale zkoumá metody analýz vzorků a stanovení neznámých vzorků. Ke každé metodě však připadá několik druhů výpočtů a postupů, které si v tomto bloku postupně projdeme.


Gravimetrie

Volumetrie