Analytická chemie
-%

Analytická chemie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (11)

Zdarma: 11 videí 1 hodin 29 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 10 video příkladů
1 hodin 13 minut 11 testů

Analytická chemie je odvětví chemie, které se oproti ostatním oborům chemie nezabývá strukturami, názvy ani mechanismy reakcí, ale zkoumá metody analýz vzorků a stanovení neznámých vzorků. Ke každé metodě však připadá několik druhů výpočtů a postupů, které si v tomto bloku postupně projdeme.


Gravimetrie

Volumetrie