Zájmena
-%

Zájmena

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (0)

Zdarma: 19 videí 3 hodin 26 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 0 testů

Zájmena jsou důležitým slovním druhem, který používáme jako náhradu podstatných a přídavných jmen. Mají za úkol zastupovat, označovat, odkazovat nebo ukazovat na podstatná a přídavná jména.


Druhy zájmen

Skloňování osobních zájmen

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Skloňování ukazovacích zájmen