Psaní i/y v kořeni slova

Psaní i/y v kořeni slova

-%

Video 3 Videí Hodin 0 Hodin
Interaktivní 0 Interakcí a VR

Premium | Video + 0 placených videí
Test 3 testů

V českém jazyce rozdělujeme souhlásky na souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Po těchto souhláskách velmi často následují samohlásky i a y a je jen a pouze na nás, abychom se rozhodli, kterou samohlásku v jaké situace použijeme. V tomto tématu se podíváme na základní pravidla, která by nám toto rozhodování měla ulehčit.

Vaše úspěšnost
0 Nesplněno
0 Splněno
3 Neprovedeno

Psaní i/y v kořeni slova

Odhadovaná doba studia: 54 minut

Progres sekce:

-%

V této sekci se zaměříme na základní pravidla psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a okrajově se zmíníme i o souhláskách obojetných a vyjmenovaných slovech.