Psaní i/y v kořeni slova
-%

Psaní i/y v kořeni slova

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (3)

Zdarma: 3 videí 0 hodin 29 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 3 testů

V českém jazyce rozdělujeme souhlásky na souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Po těchto souhláskách velmi často následují samohlásky i a y a je jen a pouze na nás, abychom se rozhodli, kterou samohlásku v jaké situace použijeme. V tomto tématu se podíváme na základní pravidla, která by nám toto rozhodování měla ulehčit.


Psaní i/y v kořeni slova