Přídavná jména
-%

Přídavná jména

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (1)

Zdarma: 10 videí 2 hodin 29 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 13 video příkladů
1 hodin 55 minut 1 testů

Podstatná jména bývají ve větách rozvíjeny druhým slovním druhem, přídavnými jmény. Přídavná jména nám poskytují o daných podstatných jménech dodatečné informace. V tomto tématu se naučíte určovat mluvnické kategorie a druhy přídavných jmen, naučíte se je skloňovat a stupňovat a dozvíte se spoustu dalších zajímavostí.


Mluvnické kategorie a druhy přídavných jmen

Skloňování a stupňování přídavných jmen

Jmenné tvary přídavných jmen

Přídavná jména účelová a dějová