Číslovky
-%

Číslovky

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (6)

Zdarma: 7 videí 1 hodin 20 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 6 testů

Číslovky jsou velmi důležitým slovním druhem vyjadřujícím množství, počet, pořadí, násobnost, apod.


Druhy a mluvnické kategorie číslovek

Skloňování číslovek