Sinice a řasy
-%

Sinice a řasy

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (4)

Zdarma: 5 videí 1 hodin 11 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 4 testů

Tématem s tématem Sinice a řasy se dostaneme k nejjednodušším fotosynteticky aktivním organizmům. Představíme si jejich vliv na okolní organizmy a životní prostředí, popíšeme si strukturu jejich buněk a typy stélek. V neposlední řadě si popíšeme jejich systém.


Sinice

Řasy